Պատվիրել 5 գրքերը զեղչով

Պատվիրել 5-ը անվճար առաքմամբ

5 գրքերը պատվիրելու համար խնդրում ենք լրացնել նշված դաշտերը: Պատվերը հաստատելու համար մենք նախապես կզանգահարենք:


Հրաչյա Մանուկյանի 5 գրքերը միաժամանակ պատվիրելու դեպքում արժեքը 15 000 դրամ է՝ 19 300-ի փոխարեն:

Երևանում և մարզերում առաքումն անվճար է: Գրքերը մոտեցնում է առաքիչը, վճարումը կատարվում է տեղում՝ կանխիկ: Երևանում հասնում է սովորաբար 1-2, մարզեր՝ մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:


Գրքերի մասին

«Ազատվիր ավելորդություններից և հանգիստ ապրիր»
Գինը՝ 2000 դր, կազմը՝ փափուկ, էջերի քանակը՝ 72
Մեր կյանքում առկա անհանգստության պատճառների զգալի մասը մեր ներսում պետք է փնտրենք: Վերլուծելով սեփական կյանքի փորձը՝ հեղինակը ներկայացնում է այն տասը ավելորդությունները, որոնք խանգարում են մեզ հանգիստ ապրել:

«Կամքի ուժ. ինչպես ղեկավարել սովորությունները»
Գինը՝ 5500 դր, կազմը՝ կոշտ, էջերի քանակը՝ 190
Գիրքը մեր սովորությունները հասկանալու և ղեկավարելու մասին է: Այն հաղթելու հոգեբանության մասին է. հաղթանակ, որ ինքներս մեր հանդեպ պետք է տանենք: Գրքում հեղինակը խոսում է այն մասին, թե ինչպես են մեր առօրյա սովորություններն ազդում մեր կյանքի վրա, և ինչպես ապրել ավելի գիտակցաբար՝ ղեկավարելով դրանք:

«Ստանդարտ մտածելակերպի սահմաններից դուրս»
Գինը՝ 5800 դր, կազմը՝ կոշտ, էջերի քանակը՝ 85
Գրքում հեղինակը ներկայացնում է իր «ոչ ստանդարտ» տեսակետը մարդու մասին. արդյո՞ք մենք մտածելու տիտաններ ենք, արդյո՞ք գտնվում ենք կենդանական աշխարհի բարձրագույն կետում, արդյո՞ք այդքան կարևոր է մեր դերը տիեզերքում, որքա՞ն անհասկանալի է մարդը և արդյո՞ք հնարավոր չէ վերարտադրել մարդուն: Գիրքը կօգնի Ձեզ մտածել այս և նմանատիպ մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, որոնք սովորաբար մենք մեզ չենք տալիս:

«Փոխիր կյանքդ»
Գինը՝ 2500 դր, կազմը՝ փափուկ, էջերի քանակը՝ 215
Գիր­քը հաջողության, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան, ի­նք­նա­զար­գաց­ման, ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյան, մարդ­կային մտա­ծե­լա­կեր­պի և փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին է: Հե­ղի­նա­կը պատ­մում է, թե ի­նչ պետք է ա­նել նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու, ա­նվերջ ի­նք­նա­կա­տա­րե­լա­գործ­վե­լու, կյան­քում ա­ռաջ շարժ­վե­լու և եր­ջա­նիկ լի­նե­լու հա­մար: Գիր­քը գր­ված է Հա­յաս­տա­նի պայ­ման­նե­րում և հիմն­ված է հե­ղի­նա­կի անձնա­կան փոր­ձի վրա:

«Փոխիր կյանքդ-2»
Գինը՝ 3500 դր, կազմը՝ փափուկ, էջերի քանակը՝ 220
Գրքում հեղինակն անձնական փորձի, իրական պատմությունների և հեղինակային առակների միջոցով ներկայացնում է, թե ինչպես կարելի է ապրել, երջանիկ լինել և սկսել հաջողության ճանապարհը Հայաստանում:

error: Այս նյութը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Մեջբերումներ անելիս խնդրում ենք նշել հեղինակին: