Փոխիր կյանքդ

#w]i8

Գիր­քը հաջողության, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան, ի­նք­նա­զար­գաց­ման, ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյան, մարդ­կային մտա­ծե­լա­կեր­պի և փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին է: Հե­ղի­նա­կը պատ­մում է, թե ի­նչ պետք է ա­նել նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու, ա­նվերջ ի­նք­նա­կա­տա­րե­լա­գործ­վե­լու, կյան­քում ա­ռաջ շարժ­վե­լու և եր­ջա­նիկ լի­նե­լու հա­մար: Գիր­քը գր­ված է Հա­յաս­տա­նի պայ­ման­նե­րում և հիմն­ված է հե­ղի­նա­կի անձնա­կան փոր­ձի վրա:

Հատված գրքից և բովանդակությունը


Արժեքը

Գինը՝ 2500 դր, կազմը՝ փափուկ, էջերի քանակը՝ 215:

Առաքում

  • Երևանում առաքումն անվճար է, մարզեր՝ 500 դրամ: Գիրքը մոտեցնում է առաքիչը, վճարումը կատարվում է կանխիկ՝ առաքման պահին: Երևանում սովորաբար հասնում է մինչև 2, մարզեր՝ մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հնարավոր է նաև առաքում Հայփոստով: Փոստով առաքումն անվճար է նաև մարզերում, իսկ վճարումը կատարվում է նախապես՝ iDram համակարգով:
  • Արցախ առաքումն անվճար է: Առաքումը կատարվում է Հայփոստով: Վճարումը կատարվում է նախապես՝ iDram համակարգով: Սովորաբար հասնում է մինչև 10 օրում:

Զեղչեր

Մեզ մոտ գործում են մշտական զեղչեր հեղինակի երկու և ավելի գիրք պատվիրելու դեպքում (ծանոթացեք զեղչերին այստեղ): Սակայն մինչև դեկտեմբերի 30-ը գործում են ավելի խոշոր զեղչեր (ծանոթացեք զեղչերին այստեղ):

«Փոխիր կյանքդ» և «Փոխիր կյանքդ-2» գրքերը միաժամանակ պատվիրելու դեպքում ընդհանուր արժեքը 5000 դրամ է՝ 6000-ի փոխարեն, իսկ առաքումն անվճար է:

Պատվիրել գիրքը

Պատվերը հաստատելու համար մենք նախապես կզանգահարենք


Հեղինակի մյուս գրքերը

error: Այս նյութը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Մեջբերումներ անելիս խնդրում ենք նշել հեղինակին: